Een idee wat al langer speelt. Het hebben / openen van een blog. Moderne attributen om mijn kronkels wat meer te ventileren, woorden geven aan. Heb vaker een idee / vermoeden wel aardig te kunnen schrijven, iets in die trant. Een ruim gedeeld idee tegenwoordig, is mijn indruk. Een ieder aan de schrijf. Je krijgt ook van die terugkerende reacties als schrijven, waarover dan, fictie , non - fictie???  Of u zich maar even wilt verantwoorden. I don't know man, nou hoewel, non-fictie dat zal het waarschijnlijk wel worden. Laat ik het vooral proberen en zien waar het schip strandt. Ik merk een bepaalde terughoudendheid, verlegenheid, niet te hoog van de toren blazen, van die dingen , ff normaal doen man. Zie mijn eerste obstakel heeft zich reeds aangediend. Hihi, wat ga ik tegenkomen en welke keuzes maak ik hoe daarmee om te gaan? Een prachtig Engels woord, 'inhibitions', nou daar voel ik weinig voor, hoe charmant of lieflijk deze wellicht soms ook kunnen zijn. Van mijn hart geen moordkuil maken,daar voel ik het meest voor, dat is voor mij een orgaan van waaruit teksten mogen opborrelen opdat anderen zich daarin kunnen herkennen. Een soort van overgeven aan. Dat lijkt me tof.   

 

Prachtige dag vandaag. Top. Heerlijk op de fiets door de Betuwe. Het roots land van mijn ouders. Toch ook enig ongenoegen. Op het kerkhof van Doornenburg. Het graf van mijn oom bleek geruimd. Shit, dat wist ik dus niet. Helemaal weg. Hij was een broer van mijn vader. En deze heeft zijn lichaam een 15 jaar geleden totaal gedoneerd aan de wetenschap. Op zich een wat bizarre ervaring : paps overlijdt, je belt conform afspraak met de wetenschap en binnen 24 uur is hij weg. Gewoon echt weg. Da's dus een quick afscheid, zeker ook omdat hij plots overleed. Nijmegen stuurt een lijkwagen, hij wordt ingeladen en verdwijnt onder je ogen vandaan. Zoef, dag pap, je had nog best even mogen blijven. Maar goed, zijn keuze maakt dat er geen plek is waar ik heen kan om nog in zijn nabijheid te kunnen zijn,ook al is hij slechts een restant botten. De tijd leerde mij dat het graf van mijn oom – al eerder overleden - meer en meer het graf van mijn vader werd. Een plek om te herdenken c.q. mijmeren. En praten! Dat begon dan een beetje tegen mijn oom , een soort van vrijblijvende babbel over voorheen, hoe hij bijvoorbeeld op de Zundapp bij ons op visite kwam of mij en mijn broers ieder een kwartje gaf voor in de spaarpot. Hij was een lieve man. Maar veelal na een paar minuten begon ik a.h.w. tegen mijn vader te praten. En vivant had ik geen dijk van een relatie met hem, maar - hoe maf kan het zijn - aan dat graf van mijn oom kon ik soms een gevoel hebben alsof hij - mijn vader - heel dichtbij was. Wellicht een soort van wishfull thinking, eindelijk kan die luisteren en misschien gaat die dadelijk iets zeggen, een advies of een goede grap. Anyway, voor mij een rustpunt, ik werd er altijd relaxed van. Dank je wel pap, ik houd van je. En nu.....nondeju het / hij / zij het is foetsie. Opgegraven en weg gedonderd. Het heeft lang genoeg geduurd. Ik was echt een beetje van slag, heb ik nog gezocht naar restanten van de ijzeren zerk, door mijn vader - de smid - zelf gemaakt. Maar ook die zerk : weg! Ik zocht een soort steun en liep naar een man elders op het kerkhof om toch een beetje mijn verhaal te doen. Schot in de roos, hij liet me praten , hij moest ook een beetje lachen, was sprake van herkenning in mijn tekst, voor hem was het al langer geleden en deed hij in een prachtig dialect zijn verhaal. Liet zich op geen enkele wijze intimideren door mijn so called ABN, hij is wie hij is en vertelde. Prachtig. Ik werd er weer vrolijk van. Ben later nog even terug geweest naar het plekje waar voorheen het graf van mijn oom lag. Ik bedankte hem voor mijn jaarlijkse bezoekjes en nam afscheid. Dag lieve oom , dag lieve pap.

 

 

 

Rob is verslaafd. Een primaire en progressieve hersenziekte welke hem terugkerend tegen velerlei problematiek doet aanlopen. Vanuit actieve verslaving is hij niet in staat zijn leven te overzien en zal hij bij voortduring liegen, bedriegen en manipuleren. Alles opdat zijn middel centraal staat en blijft staan. Dit gebeurt veelvuldig, als vanzelf, zo is hij geprogrammeerd. Het feit dat hij mogelijk meer begint te voelen hoe vreselijk zijn leven er feitelijk uitziet en van daaruit ook een enorme last c.q.  lijden ervaart, kan maken dat hij een keuze maakt om zich alsnog bij verslavingszorg te melden. Dat hij zich realiseert het alleen echt niet te kunnen. Deze ervaring is erg belangrijk voor hem. Het klinkt hard en zo is het ook, maar roept hij het over zich zelf af. Verslaafden lopen vaker met hun ‘kop tegen de muur’ alvorens tot een inzicht te komen dat het roer om moet en in deze hulp kunnen of durven aanvaarden. In die zin betreft het werkelijk een keuze tussen leven en dood.  Een woord bij aanvang van deze tekst niet gebruikt maar wel passend bij de ziekte verslaving : ‘terminaal’. Ongeveer een op de twintig  verslaafden overlijdt aan deze ziekte.  Het mag duidelijk zijn, het betreft hier een pleidooi voor ontslag. Ontslag uit het ‘warme nest’ van de reguliere psychiatrie. Het hem daar houden heeft geen enkele meerwaarde en zal het zijn verslaving eerder in stand houden dan dat er iets ten gunste veranderd. Meerdere keren is met hem gesproken over motivatie en heeft hij zich in deze veelal ambivalent opgesteld. Je proeft hoe hij ook kan meegaan in wat gezegd wordt omtrent zijn motivatie, hoe hij ook vaker kan zeggen dat je feitelijk wel gelijk hebt, echter een definitieve keuze voor behandeling binnen verslavingszorg blijft achterwege. Motiverende gespreksvoering is een rationele bezigheid, men kan leren begrijpen de situatie en fase waarin men zit en van daaruit pogen een keuze tot verandering te maken, echter daadwerkelijke kiezen komt veel meer vanuit ervaring. Dit speelt de belangrijkste rol. Het gevoel mijn vrouw gaat nú bij mij weg, of mijn ouders hebben mij de deur uitgezet, of ben ik wéér opgepakt door politie….. Allerhande live events die maken dat een verslaafde zijn leven van gebruik zo meer dan zat is, ‘er moet iets veranderen, want hier ga ik aan kapot’. ‘Rock bottom’ heet dat binnen verslavingszorg.  Een tekst welke vaker wordt gebruikt : ‘verslaafden komen van ver’.   Rob gaat binnen zijn huidige reguliere zorgplek niet ‘rock bottom’, hij heeft hier nog te veel uitwijkmogelijkheid , hij kan ‘kloten’ wat hij wil, het bed bad brood principe blijft toch wel in stand. Er worden wel teksten gebezigd m.b.t. niet mogen gebruiken en wat mogelijke consequenties zijn, maar voorlopig  ‘ik zit er nog steeds’! Hoe geloofwaardig zijn wij als hulpverlener ? Doet enorme afbreuk aan zijn respect voor mensen in het algemeen en hulpverleners in het bijzonder. Ik weet ontslag is ook een risico, het kan natuurlijk helemaal fout aflopen, echter is risicobeleid een vaker gebezigde visie binnen verslavingszorg. Het is precies wat nu moet gebeuren, het nemen van risico opdat  Rob kan leren dat alleen hij verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn leven. Je mag van alles meegemaakt hebben, maar blijven steken in externalisatie levert blijvende sores en leren doe je never nooit wat.